Iedereen een nummer

De eerste post over internetkennis ging over de kastjes en andere tastbare zaken. Nu gaan we een stapje abstracter. Wat iedereen over internet moet weten: het ip-adres.

• • •

Kastjes en knopjes

In de serie “internetkennis” een eerste post. Wat moet iedereen weten op hardwaregebied? Ik moet meteen bekennen dat ik dit een lastige vind. Wat is echt essentiële kennis om (redelijk veilig) te kunnen internetten?

• • •